Select Category
SELECT DATE
CHANGE DATE
SELECT EVENT
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

03 Mar 2024
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với:  -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi. ------------------- Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy:  -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

03 Mar 2024
Alcoholic Pie

03 Mar 2024
Chef's Recommendation

03 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

04 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

04 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

04 Mar 2024
Chef's Recommendation

04 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

05 Mar 2024
Chef's Recommendation

05 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

05 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

05 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

06 Mar 2024
Chef's Recommendation

06 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

06 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

06 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

07 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

07 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

07 Mar 2024
Chef's Recommendation

07 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

08 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

08 Mar 2024
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với:  -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi. ------------------- Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy:  -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

08 Mar 2024
Chef's Recommendation

08 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

08 Mar 2024
Alcoholic Pie

08 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

09 Mar 2024
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với:  -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi. ------------------- Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy:  -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

09 Mar 2024
Chef's Recommendation

09 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

09 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

09 Mar 2024
Alcoholic Pie

09 Mar 2024
Alcoholic Pie

10 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

10 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

10 Mar 2024
Chef's Recommendation

10 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

10 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

11 Mar 2024
Chef's Recommendation

11 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

11 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

11 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

12 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

12 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

12 Mar 2024
Chef's Recommendation

12 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

13 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

13 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

13 Mar 2024
Chef's Recommendation

13 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

14 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

14 Mar 2024
Chef's Recommendation

14 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

14 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

15 Mar 2024
Alcoholic Pie

15 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

15 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

15 Mar 2024
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với:  -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi. ------------------- Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy:  -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

15 Mar 2024
Chef's Recommendation

15 Mar 2024
Chef's Recommendation

16 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

16 Mar 2024
Alcoholic Pie

16 Mar 2024
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với:  -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi. ------------------- Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy:  -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

16 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

16 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

16 Mar 2024
Alcoholic Pie

17 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

17 Mar 2024
Monthly Cocktail - Don Julio Paloma

17 Mar 2024
Chef's Recommendation

17 Mar 2024
Wine Promotion - Cap Royal - Bordeaux Supesrieur 2019

17 Mar 2024
Choose an event or date, then click on the table you'd like to reserve.