Select Category
SELECT DATE
CHANGE DATE
SELECT EVENT
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

05 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

06 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

07 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

08 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

08 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

08 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

09 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

09 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

09 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

10 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

10 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

11 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

12 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

13 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

14 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

15 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

15 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

15 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

16 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

16 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

16 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

17 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

17 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

18 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

19 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

20 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

21 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

22 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

22 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

22 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

23 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

23 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

23 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

24 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

24 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

25 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

26 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

27 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

28 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

29 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

29 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

29 Dec 2023
Meet The Chefs

Đặc biệt, vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Meet The Chefs được tổ chức tại nhà hàng The Grand Bistro cùng các chuyên gia ...Read Moreẩm thực của chúng tôi với: -Thưởng thức hơn 150 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới cùng các loại cocktail được pha chế thủ công. Tất cả đều được tặng kèm với các món ăn ngẫu nhiên do đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuẩn bị trong khung giờ từ 16h30 - 18h. -Ngoài ra, Quý khách dùng bữa tại nhà hàng trong khung giờ từ 17h - 18h sẽ nhận thêm ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi gọi ít nhất một món ăn từ thực đơn chính của chúng tôi.-------------------Especially, Meet The Chefs campaign is now hosted at The Grand Bistro restaurant on Friday and Saturday weekly, don’t forget to swing by and enjoy: -Over 150 wines from around the world along with handcrafted cocktails by our mixologist. All are paired with complimentary savories prepared by our chefs from 4:30 PM - 6:00 PM -In addition, guests dining at The Grand Bistro from 5 PM - 6 PM will get 15% off on the total bill when ordering at least one dish from our A la carte menu.  Read Less

30 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

30 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

30 Dec 2023
Alcoholic Pie

Weekend Alcoholic Pie - 160++

31 Dec 2023
Wine Promotion - Francis Ford Coppola

31 Dec 2023
Choose an event or date, then click on the table you'd like to reserve.